Delhudstransplantation

Praktisk forberedelse

Vælg egnet donorsted, ofte forside af lår.

Ved behov for Emla før høstning pålægges dette ca. 2 timer før procedure.

Donorsted raceres om nødvendigt.

Zimmer dermatom og mesche anvendes. Klingestørrelse og meschestørrelse afhænger af størrelsen af defekten. Mulige klingestørrelser er 2, 4, 6 og 8 cm. Der kan mesches 1:1, 1:1,5 eller 1:2. Er defekten mindre end 25 cm2 kan der mesches i hånden med et 11 knivsblad.

Procedure

1. Optegn donorsted.

2. Foretages proceduren i LA anvendes Lidokain med adrenalin 1% ca. 20 ml. Injiceres med tynd grå eller blå kanyle helt overfladisk sv.t. donorsted.

3. Vaseline (evt. Fra Jelonet) påsmøres donorsted så Zimmer dermatomet kan glide frit.

4. Med en serviet strammer operatør huden op i den ende hvorfra høstning startes og assistenten strammer huden op i den ende der høstes imod.

5. Zimmer dermatomet indstilles på 0,3-0,4 mm eller (0,00)9-11 inch (et knivsblad kan netop passere eller næsten) holdes i en vinkel på 30 grader og der høstes med et jævnt tryk og uden pause. Ved punktblødning på recipientstedet er tykkelsen korrekt.

Bemærk indstilling er i både mm og Inch:

Se vejledning fra firma i Pdf

 

6. Transplantatet afklippes når ønsket længde er nået.

7. Transplantatet mesches. Huden må ikke udtørre.

8. Den matte epitelside vendes opad og tilpasses defekten. (Pas på hele tiden at have styr på hvilken side der er opad) Transplantatet skal have fast bund overalt (undgå teltdugseffekt). Vær omhyggelig med hæmostase.

9. Sy (nylon 5-0) eller clips transplantatet fast.

10. VAC kan med fordel anvendes hvor transplantatet kan være svært at holde på plads. Ved VAC anvendes hvid svamp (evt oven på Jelonet). Alternativt tætsluttende forbinding bestående af 1-2 lag Mepitel (evt. suppleret med Nitrofluranson gaze) og skumbandage tilpasses defekten og syes eller staples fast. Kompressionsforbinding anvendes på UE, såfremt patienten har sufficient arteriel forsyning.

11. Donorstedet pålægges serviet med adrenalin umiddelbart efter høstning, hvis proceduren foregår i GA uden forudgående LA med adrenalin. Hvis proceduren foregår i LA pålægges NaCl-serviet indtil området forbindes. Forbindes med Allevyn eller Mepilex border.

Plan

Patienter med transplantat på UE må gå i begrænset omgang og ellers mest mulig elevation af hudtransplantatet (UE). Alle andre må frit mobiliseres. Overvej gipsskinne hvis defekten er lednær.

Recipientstedet tilses på 5. dag medmindre der er mistanke om blødning eller infektion. Sutur fjernes og transplantatet trimmes.

Daglig soignering og luftning efter 5. dag (max. 7. dag). Evt. defekter skal fortsat forbindes med Jelonet og gaze.

Donorsted lades urørt til 8-10. Dag. Forbinding skiftes kun ved gennemsivning eller mistanke om infektion.

Kompression af transplantat på UE eller OE anbefales i 3 mdr.

Parfumefri creme og ingen soleksponering af donorsted og transplantat det første år giver pæneste resultat. Det endelige resultat ses først efter 1 år.

OP-koder: KQXE, KZZA
D-koder: DL98, DL89, DE14

JOS april 2017