Små abscesser eller små inficerede arteromer kan incideres i skadestuen.

Store abscesser eller større inficerede arteromer skal incideres på operation i GA.

Inficerede bursa skal excideres på OP.

JOS 2004