GANGRÆN

Grænseområdet mellem karkirurgi og ortopædkirurgi

 

Diagnosen gangræn er en karkirurgisk diagnose, indtil en udredning og stillingtagen har fundet sted.

 

Ved en undersøgelse af pulsforhold i lyske kombineret med ankel og en tåblodtryksmåling kan man hurtigt foretage en grov visitation.

 

Pulsforholdene i lyske beskriver, om der foreligger overvejende central sygdom eller perifer sygdom. Dette har indflydelse på indikationen i relation til patientens konkurrende lidelser.

 

Et tåtryk under 30 mmHg indikerer, at der foreligger en gangræntrussel, hvilket betyder hurtig udredning. Tåtryksmåling er obligatorisk hos diabetikere, idet ankeltrykket er falskt forhøjet ved diabetisk karsygdom.

 

Hvilke patienter er vi IKKE interesserede i???

Gangrænpatienter med gangræn på et paretisk ben uden gang eller støttefunktion.

Patienter med knæ- eller hoftekontrakturer.

Gangrænpatienter med et så fulminant gangræn, at det ikke er muligt at få ordentligt huddække.

 

Hellere en henvendelse for meget en for lidt og allerbedst med trykmåling.

Overlægerne

Karkirurgisk center, Kolding

08.10.02