Nerveblokader i ansigtet    Link til slideshow

Anvendelse:
Traumatiske ansigtsskader
Når lokalanæstesi er uhensigtsmæssigt
Læbe
Næse
Øre
Øjenbryn

Fordele:

Traumatiske ansigtsskader
Når lokalanæstesi er uhensigtsmæssigt
Læbe
Næse
Øre
Øjenbryn
Sensoriske nerveforsyning
N. Trigeminus
ansigtet
panden
Plexus cervicalis
skalpen
baghovedet
halsen
 

 

 

 

 

”3 fluer med et smæk”:

Nervus supraorbitalis, supratrochlearis, infratrochlearis (V1)
Sensorisk:
pande
forreste del af skalp
mediale øjenkrog, huden på næsens øvre sideflader
Injektion:
lateralt for foramen supraorbitale
nålen føres medialt ind i det submuskulære plan mod et punkt medialt for den mediale canthus
 
 

 

 

 

Ramus nasalis externus:

Gren fra n. Nasocilliaris (V1)

Sensorisk:
næseryggen over den bruskede del og næsetip
Injektion:
Overgangen mellem den benede og bruskede del af næsen findes, 6- 10 mm fra midtlinjen 
 

 

 

 

 

 

N. Infraorbitalis (V2) :

Foramen infraorbitale
Sensorisk:
Overlæbe, næsens sideflade, mediale kind under øje
Injektion:
Perkutan injektion: lateralt for ala nasi
Intraoral injektion:  basis af hjørnetand, føres op mod venstre tredje finger, som hviler på foramen
 

 

 

 

 

 

N. Mentalis (V3):

Foramen mentalis
Sensorisk: underlæbe og hage
Injektion
Perkutane: medialt for midtpupillærlinjen, halvvejs mellem mundvig og kæberand
Intraoralt: ved basis af hjørnetand
 

 

 

 

 

 

Øreblok:

 

N. auriculotemporalis (V3) samt n. auricularis magnus og n. occipitalis minor (Plexus cervicalis, C2-C3)

 

 

 

 

 

Ref:

Regional nerveblokade ved ansigstskirurgi, C. Gramkow, J. Sørensen, Ugeskr.læger 170/7 2008
How to block and tackle the face, B. S. Zide and R. Swift, Plast Reconstr Surg. 1998 Mar;101(3):840-51
Behandling af traumatiske bløddelslæsioner i ansigtet, M Anneberg et al.,Ugeskr Læger 2014;176:V05140308