MEDICINORDINATION OG REGISTRERING FOR PATIENTER
Kirurgisk beredskab
Traumemanual                  Traumekaldskriterier 2012
Detentionsanbringelse
Vold mod børn
Lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v.
Udfyldelse af dødsattest
Retningslinier for rekv af med tilsyn
Oplysninger og tavshedspligt
 Information om Blodtranfusion
Præsentation af afdelingen
Arbejdsbeskrivelse for mellemvagterne: OP og ambulatorium
Funktionsbeskrivelse for SSP/bagvagt og mellemvagt
Vejledning ved sygemelding
Vagt rapport skema
Mellemvagt rapport skema
Retningslinie for arbejdslister i EPJ
Retningslinie for henvisning fra egen læge
Præoperative prøver i amb
Vejledning i standard operations beskrivelser
Standardoperationsbeskrivelser Skal åbnes i Chrome browser
Epikriser
ISBAR
TOKS
SpeechMax koder
Anti doping erklæring
Selvdeklaration vedr. etisk regelsæt:   Info     Selvdeklaration
Det udvidede frie sygehusvalg 1/7 2009
Alkohol og operation   Rygning og operation    Sundhedsstyrelsens rapport 2001
Specialiseret genoptræning - alm genoptræning - vejledning
Tilskuds regler for hjælpemidler       
Patientforsikring anmeldelses skema          Dialog skema 1       Dialog skema 2
Håndbog for medicinering
Vejledning i utilsigtet hændelse       Utilsigtet hændelse
Nyttige telefonnumre
Vejledning vedr. overflytning af traume pt til Traumecentret Århus universitetshospital

MR-brev tlf/brev svar

MR-brev amb svar