PATELLALUKSATION

Primær behandling på Skadestuen

I de fleste tilfælde er patella reponeret inden ankomst til Skadestuen, og det kan være svært at afgøre, om der har været tale om en subluksation eller en regulær luksation. 
Hvis patella er tydeligt lukseret, skal den reponeres i i.v. analgesi inden røntgen. Der lægges kølepose på knæet for at begrænse hævelsen, og benet eleveres. 
Der bestilles røntgen af knæet inklusive patella tangentialoptagelse mhp osteochondrale afsprængninger.

Husk differential diagnose: ACL ruptur

Behandling

Hvis der er osteochondrale afsprængninger, skal der udføres subakut artroskopi, mhp refiksation af det afsprængte knogle/brusk stykke, f.eks. med "smart-nails". Ved større afsprængninger skal der laves MR skanning mhp evt samtidig patellastabiliserende operation.

1. gangs luksation (uden afsprængning) behandles konservativt med støttebind uden hængselbandage. Krykker ved behov. Må støtte. Subakut ambulant kontrol 1-2 uger ved idrætslæge henblik på vurdering, instruktion og henvisning til kommunal genoptræning, en GOP via fys.  

Udfør knæpunktur, hvis der er en ansamling (Hæmartron), som modvirker opheling af det afrevne patella stabiliserende ligament på indersiden (mediale patellafemorale ligament, MPFL)

Ved gentagne luksationer, skal der gives tilbud om vurdering i idræts ambulatoriet mhp patellastabiliserende operation.  Hvis pt er interesseret i behandling skal der laves henvisning til MR-skanning af knæet så det er tilstede når pt m,øder til samtale om evt operativ behsndling. (MPFL operation KNGH72B)

Måling af TTTG afstand (TTTG=Tuberositas Tibia Trochlea Grove) er en mere præcis måling af Q-vinkel og malalignment:
Brug MR sagitale snit, kør ned til tuberositas og mål afstand fra midten af tuberositas til kanten af billedet på skærmen. Gentag målingen fra midten af troclea og træk de to tal fra hinanden. (Målet i eksemplet er 15,3 mm)
Q-vinkel: Billedresultat for q-vinkel
MPFL footprint.  Ved gennemlysning og anatomisk

Insall-Salvati ratio ved måling af patella højde index: Patella sene længde /patella højde
Andre:<p>Caton Deschamps index = A/B. </p>

Normal mean = 1. 
Ratio greater than 1.3 is highly suggestive of patella alta.

J-tegn. Video

The patellotrochlear index laves på basis af MR skanning:

Index: BL(P)/BL(T)*100= index:         <12,5%= Patella alta. >50% = Patella infera

Troclea dysplasi Dejour type A, B, C og D.
 

Wiberg Patella dysplasi type 1, 2 og 3

JOS oktober 2013