Adductor Longus ruptur

Ses ved tung kontaktsport, som fodbold og håndbold, men også f.eks. ballet dansere.

Mange artikler har vist at konservativ behandling er ligeså godt som operation, blot er rehabiliteringen længere ved operation.

Nye artikler peger dog på at top idræts udøvere med fordel kan opereres for at opnå fuld funktion af den overrevne adduktor muskel. Nogle konservativt behandlede pt oplever problemer med smerter og nedsat kraft og bliver tilbudt operation. Operation på en kornisk skade har imidlertid et betydeligt dårligere udgangspunkt og mindre helingspotentiale.

Vi anbefaler at alle udredes med Ultralyd, røntgen mhp knogle afrivning og MR mhp sikker diagnostik og planlægning af enten konservativ eller operativ behandling. Pt med krav om stor styrke og stabilitet anbefales akut operation med sutur til sympfysen med minimum 2 knogle ankre.

Rehabilitering:

Adductor longus sutur:

0. - 4. uge:

3 pkt stokke gang, små korte skridt, undgå ekstension over hoften.
Belastning til smertegrænsen.
Benene holdes samlet ved mob. ind/ud af seng bil og lign.
Ingen abduktion, ekstension og udadrotation.
Ingen aktivering af adduktor muskulaturen, ej heller isometrisk.

Ses ambulant efter 2 uger mhp instruktion

4. uge:

Udtrapning af stokke.
Opstart med leddede aktive bev. i abduktion og ekstension retning

Opstart med isometrisk øv. herunder adduktion uden smerter.
Evt. opstart med bassintræning

Core/truncus træning -undgå muskelaktivitet af hoftebøj./adduktor.

6. uge:

Stående bensving med begrænset fart og kraft, ligefrem og tilbage + krydsbevægelser, evt. med støtte til noget.

Opstart træningscykel med stigende belastning over de næste par uger

8-10 uger (tidligst):

        Opstart med styrketræning, rolig progression.
12 uger (3 mdr):

        Sports specifik øvelser kan opstartes når der er smertefrihed ved isometrisk adduktion + at styrken er tæt på non-operative side.

16 uger (4 mdr):

        Test af excentrisk styrke. 

6 mdr:

        Sport:
        Smertefri + samme styrke som non-operative side

JOS + Kasper Februar 2019

Ref:

The Orthopaedic Journal of Sports Medicine.
Proximal Adductor Avulsion Injuries Outcomes of Surgical Reattachment in Athletes
Srino Bharam,*† MD, Daniel P. Feghhi,† MD, David A. Porter,† MD, and Priyal V. Bhagat,† DO Investigation performed at Lenox Hill Hospital, New York, New York, USA