ØJENSKADER  
  Patient info om svejseøjne

S05.0 Abrasio corneae

T15.0 Corpus alienum corneae

T15.1 Corpus alienum conjunctivae

CFB10 Amotio corpus alienum conjunctivae

CGC10 Amotio corpus alienum corneae

CFB30 Amotio corpus alienum sclerae

Generelt:

Detaljeret anamnese om hele ulykkesforløbet er vigtigt.

Hvad ramte øjet? (kemisk stof, bestråling, objekt)

Hvornår?

Hvor? (arbejde, hjemme, sport)

Briller/kontaktlinser ved uheldet?

Synsfunktion højre/venstre øje før uheldet?

Objektiv undersøgelse:

Syn i skadestuen (lyssans, håndbevægelser foran øjet, fingertælling på I m's afstand, synsprøvetavle).

Eksterne øje vurderes (frakturer, øjenlågsskade)

Bulbus inspiceres (øjenlåg holdes evt. fra hinanden ved hjælp af gazepinde. Undgå tryk på bulbus (ved perforation kan dette forværre tilstanden, ved mistanke om perforation henvises akut til øjenafd. uden yderligere undersøgelser).

Øverste øjenlåg kan vendes over vatpind, samtidig med at patienten kigger nedefter.

Cornea og conjunctiva bedøves med Oxybuprocain 0.4% og der farves med fluorescein.

Abrasio: fluoresceinfarvbar defekt?

Fremmedlegemer?

Pus?

Behandling:

Kemiske ætsninger: specialbehandling, se specialvejledning.

Abrasio cornea: Fucitalmic 1%, evt. I dr. Scopolamin 0.2% (giver langvarig pupil dilatation). Medgives 1 engangspipet Fucitaimic I % (eller recept på Fucitalmic: 1 dr. x 2) og 1 endosispipet Voltaren Ophtha (1 dr. x 3-5). Kontrol hos praktiserende øjenlæge efter behov.

Fremmedlegemer: Fjernes med vatpind. I øvrigt som ved abrasio. (Ikke Horners hulmejsel.)

Øjenlågslæsioner: Kanalikellæsioner og gennemgående læsioner på øjenlågskanten ses af vagthavende øjenlæge. Øvrige kan evt. syes i skadestuen, hvis den fornødne kirurgiske formåen er tilstede.

Øvrige skader kan konfereres med vagthavende på øjenafdelingen.

 

Centrale fastsiddende brandskorper kan henvises til fjernelse hos øjenlæge normalt næste dag.

Øjenlæge Peter Theil
Vitus Beringsplads 5 B
8700 Horsens
Tlf: 75621051
Øjenlæge
Thomas Kaare Lundkvist
Nørregade 3
8700 Horsens
Tlf. 75602650
Specialist i Øjensygdomme
Jeanet Lomholt
Borgergade 7, 1. sal
8700 Horsens
Tlf: 75628280

Der er frit valg mellem byens øjenlæger, som kan kontaktes på hverdage i dagtiden. 
Pt bedes ringe mellem 08.30 og 11.00 og aftale tid, (pt skal oplyse at pt er henvist fra skadestuen og fortælle hvad der er sket).
Hvis det er nødvendigt at ses aften/nat og weekend skal pt henvises til øjenafdelingen på Vejle Sygehus.
 

Som smertebehandling smøres med Fucithalmic salve, og patienten medgives 1-2 pipetter med smøring. Endvidere råd om håndkøbsanalgetika. Patienten instrueres i at anvende dobbelt øjenklap i mindst 1 døgn. Undersøgelser har vist, at man herved opnår færre gener på længere sigt, idet der rives op i læsionen, hver gang patienten blinker.

Patienten henvises til øjenlæge næste dag, idet specielt mikroskopiske rester af metalfremmedlegemer kan give rustforandringer på længere sigt.

Svejseøjne

Øjnene undersøges for fremmedlegemer, efter at der er bedøvet med Oxybuprocain.

Herefter smertebehandles med dilatation af pupillen med I dr. Scopolamin 0.2%, og patienten smøres til slut med Fucithalmic salve og påsættes dobbeltklap.

Kontrol ved øjenlæge næste dag ved fortsatte gener.

Hyphaema

Vigtigt er her traumemekanismen, fx en tennisbold i øjet.

Hyphaema er blødning i forreste kammer og ses om et vandret væskespejl.

Skal henvises akut til øjenlæge Theil, eller hvis han ikke kan træffes til øjenlægerne, Vejle Sygehus, tlf. nr. 75 72 72 33.

Man kan højst acceptere 4-5 timers ventetid.

Korneale vulnera

Pupildefekter/uregelmæssig pupil.

Henvises akut til øjenlæge til vurdering.

Øjensygdomme

Vigtig er igen anamnesen.

Vurder om der er ciliær injektion, idet dette tyder på alvorlig øjensygdom.

Keratitis: Altid henvise.

Keratitis dendritica: Omgående henvises til øjenlæge med henblik på opstart med Zovirax og evt. steroid.

Episclerit: Henvise til øjenlæge næste dag.

Akut synstab: Henvise akut.

 

Syre- baseætsning af øjne

Udstyr:

Isotont saltvand (gerne opvarmet til 30 gr., hvis det kan skaffes umiddelbart, ellers anvendes skyllevæske ved rumtemperatur). Skyllevæsken tilsluttes bedst et dropsæt + stativ, ellers 10-20 ml sprøjter (uden kanyle).

Oxybuprocain øjendråber til bedøvelse af øjet. I dråbe i øjet/øjnene ved ankomsten, kan gentages et par gange efter behov. Må aldrig udleveres til patienten!
Desmarres elevator til vending af øvre øjenlåg, hvor der er tale om ætsende partikler.
Gazepinde til fjernelse af partikler.
Lakmuspapir til måling af pH i fornix inferior og superior. pH er normalt 7,4. Fluorescein til påvisning af evt. epitheldefekt.

NB: EDTA øjendråber anvendes ikke udenfor øjenafdelingen

Behandling:

Umiddelbar og langvarig skylning af øje, conjunctiva og ojen omgivelser. Skylning påbegyndes straks ved ankomsten til skadestuen. Har man telefonisk kontakt med patienten før ankomsten, opfordres der til at patienten selv skyller rigeligt med vandhanevand, og at Falck skyller undervejs til skadestuen. Aldrig neutralisering med syre/base!
Evt. kontakt fjernes.
Der skylles grundigt i fornix inferior og superior, og fornices gennemgåes for eventuelle partikler. Vend også øvre øjenlåg.
Der skylles til pH er i normalområdet (6-8). Læg lakmuspapiret højt oppe i ,fornix superior, vent et par sekunder før det fjernes til aflæsning. Når pH er normal venter man med at måle, til der er gået 5 minutter efter sidste skylning og ny aflæsning foretages. Så farves der med fluorescein for at påvise eventuelle epitheldefekter.
Er pH ikke normal efter 30 minutters grundig behandling kontaktes vagthavende på øjenafdelingen, Vejle Sygehus med henblik på at overflytte patienten. Eventuelt skal overflytningen foregå med fortsat skylning i ambulancen.
Patienter med lette skader uden fluoresceinfarvbare defekter behandles med Kloramphenikol øjendråber x 4 eller Fucitalmic øjendråber x 2. Patienten opfordres til at gå til praktiserende ojenlæge til kontrol i løbet af et par dage.
Sværere skader: Vagthavende på øjenafd., Århus (Vejle) Sygehus kontaktes. 89493333

Revideret 2012 JOS

Litteratur

Tidligere øjenskadeinstrukser i afdelingen, senest ved Otto Langhoff.

Bengt Lund: Behandling af ortopædkirurgisk skader, s. 76-79

PL. Gregersen et al. ”Behandling af abrasio corneae”.

Ugeskrift for Læger, 1991, 153/30, s. 2123-4.

 (vedr. syre base ætsninger. Øjenafdelingen, vejle Sygehus. Feb. 98. L. Carydon. IC. Thim, A. Winther-Nielsen.)