Videreuddannelsesregion Nord Ortopædkirirgi

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for ortopædkirurgi

Portefølje for intro og hoveduddannels e DOS

Kompetencekort alle               Kompetencekort kirurgisk færdighed

AO-Basale Osteosyntese Principper

Knæ uddannelse

Ny uddannelses profil Diasshow fra møde 2012

Uddannelse i diatermi

Statistik

AO kompendium/workshop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikler Blok